Archiv pro rubriku: Příspěvky

Pracovní vízum do Ruska

Pokud jste byli v práci postaveni před hotovou věc a tou je náhlé vycestování do Ruské federace a vy nemáte zkušenosti s podobným typem cest, může se jednat o zásadní komplikaci.
Nejdůležitější pro vycestování do Ruska je pracovní vízum. Pracovní vízum do Ruska je totiž alfou a omegou Vašeho odjezdu a vstupu do země. Bez něj ani nepřekročíte hranice.
Pracovní vízum slouží k umožnění pobytu za účelem pracovních záležitostí. Nelze jej zaměnit za služební vízum, které se vystavuje za účelem humanitárních nebo obchodních záležitostí. Pracovní vízum do Ruska se vystavuje zpravidla na tři měsíce s tím, že si jej můžete prodloužit při pobytu v Rusku.

Pokud jste si nikdy pracovní vízum do Ruska nevyřizovali, budete potřebovat žádost o vízum, fotografii předepsaného rozměru, kopie cestovního pasu a zdravotního pojištění a pozvánku. Cestovní pas budete předkládat i v originálu a nezapomeňte si zkontrolovat jeho platnost. Pracovní vízum by Vám nemuselo být vystaveno, pokud platnost pasu skončí dříve, než Vám pracovní vízum vůbec vystaví. Samotná doba vystavení se pohybuje kolem deseti dnů, ačkoliv se může u různých společností lišit, tak jako poplatek, který za vystavení zaplatíte. Ten se pohybuje zhruba kolem tisíce korun za jedno pracovní vízum do Ruska, a pokud potřebujete své pracovní vízum dřív než za dva týdny, pak budete platit dvojnásobek a pracovní vízum bude vystaveno během tří dnů. Samotné pracovní vízum pak může platit dva roky nebo až pět let s tím, že celou dobu můžete zůstat v Rusku.
Pracovní vízum do Ruska Vám také může vyřídit firma, která se touto činností zabývá. Na internetu jich naleznete velké množství. Za tuto službu budete muset samozřejmě zaplatit, nicméně se Vám dostane kompletních služeb, odpadnou starosti se samostatným vyřizováním a také dodatečné náklady, které byste museli vynaložit na cestu do Prahy, Brna nebo Karlových Varů, kde se nachází konzuláty, u kterých můžete opracovní vízum do Ruskažádat.